“Aktywny Suwalczanin”

Aktywny Suwalczanin

W naszym Ośrodku, w trzech klasach szkoły podstawowej, w ramach programu Aktywny Suwalczanin rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to Sesje Ruchu Rozwijającego według koncepcji Weroniki Sherborne, prowadzone przez Annę Szypulewską.

error: Content is protected !!
Skip to content