Biblioteka

Zapraszamy do śledzenia naszych postów:

Aktualności 2023/2024

SOSW nr 1 strona Facebook

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK   – 10.05 – 14.45

WTOREK     –    10.35 – 11.35

ŚRODA        –   8.55 – 11.45

CZWARTEK –   9.00 – 11.30

PIĄTEK       –  9.30 – 13.30

Realizujemy  Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Mam przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy dotację w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021- 2025.

Program ma na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku, a w szczególności wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Nasza szkoła podstawowa otrzymała dofinansowanie na kwotę 5000 złotych.

Przyznane pieniądze możemy wydać na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Finał konkursu „Pory roku wierszem malowane"

Już po raz VI, tym razem 18 kwietnia spotkaliśmy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach na Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Pory roku wierszem malowane”.

Celem konkursu była popularyzacja literatury, zainteresowanie uczniów poezją oraz rozwijanie recytatorskich talentów na każdym etapie edukacji.

W rywalizacji wzięło udział osiemnaścioro uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Suwałk. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie. Wysoki poziom recytacji spowodował, że jury miało duży problem z podjęciem decyzji. Po długich obradach jednak udało się wytypować zwycięzców.

W kategorii klasy I-III:

I miejsce –   Piotr Żyżyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami                       Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

II miejsce –  Dominika Socińska ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

III miejsceRafał Sieradzki z SOSW nr 1 w Suwałkach

Wyróżnienie Gabriela Brodowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II
w Suwałkach

W kategorii klasy IV-VIII:

I miejsceMonika Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

II miejsceDaria Bartłomiej z SOSW nr 1 w Suwałkach

III miejsceMakar Popov ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

Wyróżnienie Piotr Jacewicz z SOSW nr 1 w Suwałkach

Szkoła ponadpodstawowa:

I miejsceDominika Wiliwińska ze Szkoły Branżowej I stopnia nr 1
w Suwałkach

II miejsceJędrzej Wojtkowski ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy

III miejsceMaria Podurgiel ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Dziękujemy bardzo nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz zacnemu Jury za włożony wysiłek, szczególnie dla Pani Beaty Niedźwiedzkiej z Biblioteki Publicznej w Suwałkach.

Pory roku wierszem malowane

W bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do międzyszkolnego konkursu pt.: “Pory roku wierszem malowane”. Zwycięzcom gratulujemy. Fundatorem nagród na tym etapie konkursu był Alior Bank w Suwałkach.

Kalendarz Adwentowy

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.


 1. Z biblioteki może korzystać wyłącznie zdrowy uczeń/pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie  i pracownicy szkoły.
 3. Po wejściu do pomieszczenia biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować ręce.
 4. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca .
 5. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 6. Uczniowie klas 1 – 3  przychodzą do biblioteki z wychowawcą.
 7. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek – zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz.
 8. Wszystkie materiały biblioteczne zwracane przez czytelników umieszczane są w specjalnym pojemniku i podlegają obowiązkowej kwarantannie.
 9. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece ze względu na aktywność Covid-19 wynosi:

﹡ 72 godziny (3 doby) dla powierzchni plastikowych (np. okładki książek, płyty, itp.);

﹡ 48 godzin (2 doby) dla powierzchni papierowych i tekturowych.

 1. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone (co najmniej raz w ciągu godziny).
 2. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.
 3. Do przestrzegania ww. procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz opiekunowie dzieci.

Procedury obowiązują od 1 września 2020


W tym roku obchodzimy  300-lecie nadania miastu Suwałki praw miejskich. Z tej właśnie okazji rozpoczęliśmy w bibliotece szkolnej projekt, dotyczący powstania Suwałk i znanych ludzi, którzy tu mieszkali. Na pierwszym spotkaniu oglądaliśmy stare fotografie, jak Suwałki zmieniały się przez lata, a jak wyglądają dziś.

error: Content is protected !!
Skip to content