Projekty / Programy

Aktywny Suwalczanin

W naszym Ośrodku, w trzech klasach szkoły podstawowej, w ramach programu Aktywny Suwalczanin rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to Sesje Ruchu Rozwijającego według koncepcji Weroniki Sherborne, prowadzone przez Annę Szypulewską.

Skip to content