Ośrodek

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach tworzą:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Branżowa I Stopnia

Koła zainteresowań

Internat

Biblioteka

Świetlica szkolna

Zespół rewalidacyjno - wychowawczy

Zajęcia rewalidacyjne

error: Content is protected !!
Skip to content