Historia

Film z 70-lecia SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 17 października 2012 roku obchodził 60- lecie swojej pracy. Istniejemy od 1952 roku dzisiaj nasz Ośrodek to przyjazna i nowocześnie wyposażona placówka, daje uczniom jak również wychowankom równe szanse, przestrzegając zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania oraz współpracy. SOSW nr1 w Suwałkach stanowi ważne centrum edukacji, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną jak również z całościowym zaburzeniem rozwoju. Działamy na wszystkich szczeblach edukacji .

Praca w naszej placówce opiera się na całościowej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Głównym celem edukacji i wychowania SOSW nr 1 jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do życia w środowisku, jako pełnowartościowych obywateli w pełnej integracji ze społeczeństwem. W naszym działaniu chcemy być placówką, która kształcić będzie naszych uczniów na miarę XXI wieku, tak, aby potrafili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Jubileusz naszego Ośrodka zaszczycili swoją obecnością dostojni goście:

Posłanka na Sejm RP – Pani Bożena Kamińska

Poseł na Sejm RP – Pan Jarosław Zieliński

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki – Pan Marek Buczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Chuchnowski

Podlaski Kurator Oświaty – Pan Jerzy Kiszkiel

Ksiądz kanonik – Krzysztof Krupiński

Starostwo Powiatowe – Pan Ryszard Wasilewski

Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu – Pani Alicja Jacewicz

Dyrektor Delegatury KO w Suwałkach – Pan Andrzej Raczyło

Kierownik PFRON – Pani Elżbieta Bogdańska

Jak również przedstawiciele władz mundurowych, media, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracyjno- obsługowi. Były gratulacje, życzenia za które serdecznie dziękujemy.

Zasłużeni nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej  otrzymali odznaczenia i nagrody. Medalem Komisji Edukacji Narodowej Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel odznaczył Pana Leszka Dąbrowskiego i Pana Edwarda Kisielewskiego. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim  Przyjaciołom SOSW nr 1 w Suwałkach którzy razem z nami w tym dniu świętowali.

 

error: Content is protected !!
Skip to content