Aktualności 2020/2021

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020

Pomysł i realizacja: Paula Danecka

Opłata za posiłki w październiku 2020r.

Internat X.2020 r. – 234,00
Przedszkole X.2020- 220,00
Szkoła X.2020- 110,00

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 23.09.2020

Stypendia szkolne 2020/2021

Od 1 września do 15 września 2020 r. wnioskodawcy mogą składać wnioski o stypendium w szkole. We wniosku należy podać telefon do kontaktu.

Dokumenty do pobrania są w formacie docx.

Opłata za żywienie we wrześniu 2020r. :
– żywienie przedszkole całodzienne – 220,00 zł. (stawka całodzienna 10,00 zł.),
– żywienie internat całodzienne – 186,40 zł. ( stawka całodzienna 12,00 zł.)
– obiad szkoła – 105,00 zł. ( koszt obiadu 5,00 zł)
– obiad nauczyciel – ( koszt posiłku 10,00 zł.) 
Kwoty proszę o wpłacanie na indywidualne konta bankowe. Numery kont są do odbioru w pokoju 103B. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 ze względu na okres pandemii odbędzie się w różnych godzinach.

Przedszkole godz. 9.30 zapraszamy dzieci z Rodzicami. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w postaci maseczek ochronnych oraz wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Uczniowie (bez obecności Rodziców)  Szkoły Podstawowej klasy I-III godz. 9.00 -10.00, Szkoły Podstawowej klasy IV-VIII godz. 10.30- 11.30, Szkoły Przysposabiającej do Pracy godz. 12.00-13.30, Szkoły Branżowej godz. 12.00- 13.30 ( ul. Wojska Polskiego)
Więcej informacji przekażą Państwu wychowawcy klas

Szanowni Państwo

Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół od 1 września. Opracowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania. Stale współpracujemy też z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia w tym zakresie.
Nowe rozwiązania prawne pozwalają m.in. wprowadzić model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczanie zdalne. Decyzja taka będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego. Z kolei zalecenia dla szkół, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, zakładają m.in. elastyczne przychodzenie klas do szkoły, ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób z zewnątrz, stosowanie osłony ust i nosa czy wyznaczenie stałych sal lekcyjnych. Zalecenia te dyrektor może zastosować, uwzględniając specyfikę swojej placówki.
Do wiadomości dołączam nowe regulacje prawne, zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i czerwonej, informację prasową oraz plakaty informacyjne dla uczniów i rodziców. Na naszej stronie znajdą również Państwo “Zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi” związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r.

Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej MEN.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej