"Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem"

Konfucjusz

O nas

Jesteśmy jedyną na naszym rynku lokalnym taką placówką. Prowadzimy wieloprofilową edukację i terapię osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W naszej placówce, która jest bezpłatna zachowany jest ciąg edukacyjny. Wsparcie otrzymują Mali, Duzi i zupełnie Dorośli.

Jesteśmy placówką nowoczesną, z bardzo dobrze wyposażoną bazą. Oferujemy: salę do komunikacji alternatywnej i wspomagającej z nowoczesnym monitorem dotykowym, laptopem dotykowym i komunikatorami, salę multimedialną, basen do hydroterapii, salę integracji sensorycznej, salę Ruchu Rozwijającego wg koncepcji Weroniki Sherborne, dwie sale gimnastyczne, pracownie kuchenne, plastyczne, komputerowe, a także pracownię ceramiczną, techniczną oraz pracownię obsługi biura.

Posiadamy stołówkę z własnym zapleczem kuchennym, gdzie przygotowywane są posiłki dostosowane odpowiednio do diet naszych podopiecznych. Budynek naszego Ośrodka posiada windę i podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi i korzystających z wózków oraz rodziców z małymi dziećmi. Na terenie szkoły znajduje się również boisko szkolne.

Nasza wysoko wykwalifikowana, profesjonalna i ciągle dokształcająca się kadra intensywnie wypełnia czas edukacji i terapii naszym wychowankom, aby przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia. Pracujemy najlepszymi metodami: AAC, Ruch Rozwijający wg koncepcji Weroniki Sherborne, EEG Biofeedback, Metoda Dobrego Startu, elementy metody Montessori, Sensoplastyka, hipoterapia, logorytmika, terapia ręki, NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, metoda PNF, Therapy Master. Jesteśmy innowacyjni w tworzeniu własnych programów pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

Nasz Ośrodek to: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, Przedszkole nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat oraz Świetlica Szkolna. W strukturze Ośrodka mamy również jedyną Szkołę Branżową I stopnia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasz doradca zawodowy dostosowuje swoje metody tak, aby wychowankowie szkoły mogli znaleźć się na rynku pracy.

JESTEŚMY DLA WAS I DZIĘKI WAM

chcesz wiedzieć więcej, obserwuj nas na facebooku

Facebook

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1 w suwałkach

Facebook

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia nr 1

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia 2022/2023
zapraszamy do zakładki Szkoły Branżowej - rekrutacja

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.  Z wnioskiem o wydanie orzeczenia należy zazwyczaj zwrócić się do poradni właściwej ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, za wyjątkiem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego (przed rozpoczęciem przedszkola) oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Niezwłocznie po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor placówki ma obowiązek powołać specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

IPET to indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który szkoła lub przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien powstać do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od przekazania przez rodziców orzeczenia.

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny jest tworzony przez Zespół, powołany przez dyrektora. W pracach zespołu uczestniczą wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy pracują lub będą pracowali z dzieckiem.

Zespół dokonuje diagnozy dziecka, jego mocnych stron i deficytów, analizuje zapisy orzeczenia i proponuje formy wsparcia.

W naszej branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji – Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz i kucharz. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w różnych przedsiębiorstwach i zakładach na terenie Suwałk. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Jesteśmy świetnie przygotowaną, pełną pasji, kreatywną kadrą, która kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. Tworzymy zgrany, kompetentny z wysokimi kwalifikacjami zespół nauczycieli, terapeutów, specjalistów chętnie współpracujący ze sobą co pozwala nam wdrażać nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania i stosowanych metod, a nade wszystko pozwala nam tym uważniej i dużo bardziej kompleksowo patrzeć na rozwój naszych uczniów.

 masz więcej pytań,   skontaktuj się z nami

Rodzice o nas

"Mam na imię Magdalena, jestem mamą Kajetana, który uczęszcza do tej placówki. Szkoła daje mnóstwo możliwości kształcenia się i rehabilitacji oraz terapii. Znalazłam tam, ja i mój syn, zrozumienie, szacunek i radość życia. Szkoła specjalna to nie wyrok, pracują w niej wspaniali ludzie tacy jak Pani Dyrektor, Nauczyciele, Terapeuci, robią to co kochają. Ich doświadczenie i wiedza oraz kreatywność są na wagę złota. Wiem, że zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji. Dziękuję za wszystko."
Magdalena Roziewska
mama Kajetana
"Ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach jestem związana od 2014 r., kiedy to zapisałam autystycznego syna Kubusia do funkcjonującego w jego strukturze przedszkola. Po ponad trzech latach mogę śmiało polecić to miejsce wszystkim rodzicom, którzy pełni obaw zmagają się z wyzwaniami niepełnosprawności swoich dzieci. Placówka ta łączy w sobie innowacyjność w poszukiwaniu metod i rozwiązań terapeutycznych z otwartością na świat i ciepłym, troskliwym podejściem do uczniów. Tu dziecko znajdzie fachową pomoc, prawdziwe wsparcie i bezpieczeństwo, a rodzice życzliwość, otwartość i chęć współpracy."
Anna Kolenkiewicz
mama Kuby

Zachęcamy rodziców naszych uczniów do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Skip to content