ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą SOSW nr 1 w Suwałkach oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru:

W celu wysłania wniosku poprzez platformę ePUAP należy zarejestrować konto i potwierdzić Profil Zaufany.
Po zalogowaniu się należy wybrać rodzaj pisma i wypełnić je zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie. Po wysłaniu pisma na skrzynkę klienta na platformie ePUAP zostanie doręczone Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu.
Więcej na www.epuap.gov.pl i na www.obywatel.gov.pl

error: Content is protected !!
Skip to content