Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Ślubowanie 2021/2022

W czwartek 21 października odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zanim jednak dokonano Aktu Pasowania kandydaci musieli zdać mały test 😊. Do grona braci uczniowskiej oficjalnie zostali przyjęci: Dorota, Ola, Arek, Bartek, Norbert i Robert. Gratulujemy i życzymy sukcesów !!!

Trwa Rok Andrzeja Wajdy. Starsi uczniowie w naszym Ośrodku co miesiąc zapoznają się z filmami reżysera, który urodził się i mieszkał przez kilka lat w Suwałkach. Oto krótka relacja z naszych Filmowych Spotkań z Wajdą.

Uczniowie Szkoły Przysposobiajacej do Pracy kontynuują przygotowania do świąt. Rękodzieło, kreatywność i elementy florystyki pozwoliły wykonać samodzielnie świece, jajka, a w efekcie końcowym stroiki, które upiększą wielkanocne stoły.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Rozpoczęła swoją działalność 1 września 2000r. Weszła ona w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i funkcjonowała do 31 sierpnia 2003r. 1 września 2005r. Szkoła Przysposabiająca do Pracy ponownie rozpoczęła swoją działalność. W pierwszym roku swojej działalności liczyła jeden oddział, a obecnie funkcjonują cztery oddziały. Jest 3-letnią szkołą ponadpodstawową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym dla uczniów z autyzmem.

Edukacja w szkole przysposabiającej do pracy obejmuje: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, religia, zajęcia rewalidacyjne oraz przysposobienie do pracy.

W ramach przysposobienia do pracy dysponujemy następującymi pracowniami:

Gospodarstwa domowego. Uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej w nowoczesny sprzęt AGD pracowni, przygotowują posiłki, okolicznościowe imprezy szkolne, obsługują sprzęt AGD. W tych zajęciach zajmują się praniem, prasowaniem i sprzątaniem.

Pracownia obsługi biura. Wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu oraz inne urządzenia biurowe. Uczniowie uczą się organizacji pracy biurowej (pisania na klawiaturze komputera, kopiowania i drukowania, obsługi laminatora i bindownicy, korzystania z komputera jako narzędzia do tworzenia informacji oraz odbioru informacji (korzystanie z płyt CD, pendriva), uruchamiania i bezpiecznej obsługi przeglądarek internetowych, korzystania z usług pocztowych.

Uprawa roślin i opieka nad zwierzętami. Uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów. Ponadto pielęgnują tereny zielone wokół szkoły oraz uczą się opieki nad małymi zwierzętami np.: papugami, żółwiami, rybkami, itp.

Pracownia stolarsko-konserwatorska. W której wykonywane są prace związane z obróbką drewna, materiałów drewnopochodnych oraz naprawą sprzętu szkolnego. Pracownia wyposażona jest w narzędzia ręczne do obróbki drewna oraz w elektronarzędzia wysokiej klasy. Odbywają się tu również zajęcia z witrażu i wikliny. Zajęcia te uzależnione są od możliwości manualnych i umiejętności uczniów.

Pracownia ceramiki. Wyposażona w narzędzia i urządzenia do pracy w glinie, szkliwienia oraz profesjonalny piec do wypału ceramiki. W pracowni odbywają się również zajęcia z filcowania na mokro i sucho. Prace uczniów cieszą się powodzeniem na kiermaszach szkolnych i pozaszkolnych.

Pracownia rękodzieła. W której wykonywane są wytwarzane są wyroby użytkowe i dekoracje okazjonalne.

Ponadto. W szkole znajdują się: gabinety rewalidacyjne, gabinet do Biofeedbacku, sala do legoterapii, biblioteka, internat, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki, sala gimnastyczna, siłownia oraz boisko szkolne. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, teatralnych, tanecznych, technicznych, plastycznych. (nie w czasie covid 2019).

ŚLUBOWANIE

W dniu 13 października 2020r. odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W związki z sytuacją epidemiologiczną była to bardzo skromna uroczystość. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli zdać mały egzamin przygotowany przez starszych uczniów. Po złożeniu przyrzeczenia i pasowaniu przez Panią Elę – wicedyrektor, Klaudia, Marysia, Mateusz, Krzyś, Krystian i Patryk stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na zakończenie najstarsi uczniowie wręczyli „pierwszakom” drobne upominki.