Laboratorium Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie:

Bierzemy udział w programie Laboratoria Przyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:
1. Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki (np. drukarka 3D , klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami czy zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami – przysłużą się one uczestnikom nowoutworzonej w naszej szkole pracowni robotyki wraz z wykorzystaniem możliwości druku 3D. Uczniowie na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje umiejętności związane z robotyką czy drukiem 3D. Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji kluczowych, związanych z wykorzystaniem technologii czy optymalizacją własnej pracy i nauki w oparciu o nowoczesne technologie.

2. Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku (np. aparat fotograficzny, statyw, mikrofon, nagłośnienie, oświetlenie do realizacji zdjęć i nagrań). Uczniowie na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje umiejętności związane z twórczym i kreatywnym wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych z naciskiem na ich możliwości informacyjne, techniczne i artystyczne. Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji technicznych (wykonywanie i obróbka zdjęć), społecznych (tworzenie dzieł o charakterze informacyjnym i artystycznym) czy informatycznych.

Galeria zdjęć naszych uczniów w ramach zajęć z użyciem sprzętu programu Laboratorum Przyszłości:

 

Styczeń 2023

Zajęcia z robotyki w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Klasa 8aa pracuje modelem nauczania STEAM. Nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza połączenie różnych obszarów w edukacji: Nauki (Science), Technologii (Technology), Inżynierii (Engineering), Sztuki (Arts) i Matematyki (Mathematics). Model ma za zadanie nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i rozwinięcia krytycznego myślenia.

Skip to content