Kontakt

ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki;

tel. 87-566 29 53;

mail: sekretariat@sosw1.suwalki.eu; sosw@sosw.suwalki.pl

Facebook

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1 w suwałkach

Facebook

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia nr 1