Nabór do Przedszkola nr 9

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy Rodzice  nabór do Przedszkola nr 9 w Suwałkach wciąż trwa. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (2 miejsca). W ofercie zapewniamy zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, Integracji Sensorycznej (SI), dogoterapię, rehabilitację, zajęcia na basenie, zajęcia z psychologiem.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, która bierze udział w tworzeniu i realizowaniu dla każdego dziecka Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Po dostarczeniu opinii z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka można ubiegać się o dodatkowe zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zapewniamy edukację uwzględniającą podstawę programową wychowania przedszkolnego wraz z j. angielskim.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola po kontakcie telefonicznym na numer 87 566 29 53 proszę przesyłać na adres sekretariat@sosw1.suwalki.eu lub wypełnić w sekretariacie
ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ogłasza nabór dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są poniżej w wersji Word oraz PDF. Nabór do przedszkola trwa od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. oraz w terminie postępowania uzupełniającego od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola po kontakcie telefonicznym na numer 87 566 29 53 proszę przesyłać na adres sekretariat@sosw1.suwalki.eu lub ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA PRZY SOSW NR 1 W SUWAŁKACH.

 Przedszkole nr 9  przy SOSW nr 1 powstało z myślą o dzieciach
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz
z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, która bierze udział w tworzeniu i realizowaniu dla każdego dziecka Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Przedszkole korzysta z pomieszczeń odpowiednio przystosowanych i wyposażonych do potrzeb dzieci. Zapewniamy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 3 do 8 dzieci. W przedszkolu realizowana jest bezpłatna podstawa programowa w wymiarze 5 godzin dziennie poniedziałku do piątku. Przewidziane są również zajęcia dodatkowe w godzinach porannych i popołudniowych, zapewniamy naszym wychowankom opiekę od 7.00 do 16.00.  Rodzice ponoszą koszty posiłków oraz w przypadku dzieci, które nie posiadają Suwalskiej Karty Mieszkańca, opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń poza podstawą programową w wysokości 1,00 zł. (jeden złoty).

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W SUWAŁKACH OFERUJE:

  • AKTYWNE METODY PRACY Z DZIECKIEM: HYDROTERAPIA, KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA RĘKI, RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE, DOGOTERAPIA, LOGORYTMIKA, PROGRAM TEACCH ERICA SHOPLERA.
  • STAŁĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ.
  • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNYCH PORAD.
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ, REHABILITANTEM, NEUROLOGOPEDĄ ORAZ REWALIDATOREM.

Zapraszamy na dni otwarte przedszkola 24 kwietnia i 22 maja 2020 r.
w godzinach 10.00-13.00

error: Content is protected !!
Skip to content