Ośrodek

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach tworzą:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole nr 9

Szkoła Podstawowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Branżowa I Stopnia