Stołówka

Opłaty za żywienie miesiąc Czerwiec  2022r.:

– Internat 162,80 zł.

– Przedszkole  210,00 zł.

– Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy  210,00 zł.

– Szkoła 75,00 zł.

– Nauczyciele jeden obiad 10,00 zł.

Opłaty, o których mowa  należy wnosić (z góry)  internat i szkoła na  indywidualne  konta  bankowe Ośrodka do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy . Natomiast opłaty o których mowa w przedszkolu   należy wnosić ( z dołu) po zakończeniu każdego miesiąca w nieprzekraczającym terminie do  dnia 15 następnego miesiąca na indywidualne konta bankowe Ośrodka.  O terminowości uiszczania opłat decyduje data uznania na rachunku Ośrodka.  Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka. Korekty wpłaty dokonuje się w miesiącu następnym.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content