Stołówka

Opłaty za miesiąc wrzesień:

 
– Internat 232,20 zł.
 
– Przedszkole 220,00 zł.
 
– Szkoła 95,00 zł.
 
Opłaty, o których mowa  należy wnosić (z góry)  internat i szkoła na  indywidualne  konta  bankowe Ośrodka do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy . Natomiast opłaty o których mowa w przedszkolu   należy wnosić ( z dołu) po zakończeniu każdego miesiąca w nieprzekraczającym terminie do  dnia 15 następnego miesiąca na indywidualne konta bankowe Ośrodka.  O terminowości uiszczania opłat decyduje data uznania na rachunku Ośrodka.  Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka. Korekty wpłaty dokonuje się w miesiącu następnym.