Stołówka

 
 

Opłaty za żywienie miesiąc czerwiec 2021:

– Internat 174,80 zł.

– Przedszkole 200,00 zł.

– Szkoła 80,00 zł.

 

Opłaty, o których mowa  należy wnosić (z góry)  internat i szkoła na  indywidualne  konta  bankowe Ośrodka do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy . Natomiast opłaty o których mowa w przedszkolu  należy wnosić ( z dołu) po zakończeniu każdego miesiąca w nieprzekraczającym terminie do  dnia 15 następnego miesiąca na indywidualne konta bankowe Ośrodka.  O terminowości uiszczania opłat decyduje data uznania na rachunku Ośrodka.  Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka. Korekty wpłaty dokonuje się w miesiącu następnym

 

Jadłospis Szkoła i Przedszkole
 
Jadłospis w Szkole:
 
Jadłospis w Przedszkolu: