RODO

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że inspektorem ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach jest Pan Paweł Michalski.

kontakt tel. 506 246 795
e-mail: iodpm@wp.pl