Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia 2021/2022

UWAGA! UWAGA!
Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do Branżowej Szkoły I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.
Szkoła Branżowa I stopnia w SOSW nr 1 w Suwałkach kształci młodzież w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsług hotelowej i stolarz.
Szkoła mieści się w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego 9. Naszym atutem jest nauka w małych grupach, przyjazna atmosfera, dostosowanie wymagań do każdego ucznia indywidualnie.
Szkoła zapewnia zorganizowanie miejsc zajęć praktycznych u pracodawców na terenie miasta.
Każda chętna osoba otrzyma od nas wzór dokumentów, jakie powinna złożyć, gdyby zechciała dołączyć w poczet naszych uczniów.
Można również kontaktować się z nami telefonicznie:
tel.724275780
lub tel. do sekretariatu Ośrodka : 725607766 lub
875662953
Zapraszamy!😀

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej