Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia

UWAGA! UWAGA!
Rozpoczynamy rekrutację do Branżowej Szkoły I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.
Szkoła Branżowa I stopnia w SOSW nr 1 w Suwałkach kształci młodzież w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsług hotelowej i stolarz.
Szkoła mieści się w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego 9. Naszym atutem jest nauka w małych grupach, przyjazna atmosfera, dostosowanie wymagań do każdego ucznia indywidualnie.
Szkoła zapewnia zorganizowanie miejsc zajęć praktycznych u pracodawców na terenie miasta.
Każda chętna osoba otrzyma od nas wzór dokumentów, jakie powinna złożyć, gdyby zechciała dołączyć w poczet naszych uczniów.
Można również kontaktować się z nami telefonicznie:

Dyrekcji SOSW Nr 1 w Suwałkach:

Dyrektor Agata Jagłowska-Wasilewska tel. 693 905 341

Wicedyrektor Anna Polkowska tel. 695 321 619

Wicedyrektor Beata Zawadzka i Paula Danecka tel. 693 905 332

Zapraszamy!😀

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach – kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Skip to content