Przedszkole

PRZEDSZKOLE

Zapraszamy
do zobaczenia krótkich filmików z zajęć prowadzonych podczas grup zbiorczych,
poniedziałkowej Terapii Ręki oraz piątkowych zajęć AAC.

https://youtu.be/QAuFEq8EYLU
https://youtu.be/FcknymS00SU

Kornelia Witkowska

Przedszkolaki – Brawo 👍

W Naszym przedszkolu Podczas zajęć w grupie zbiorczej wcale się nie nudzimy. Codziennie rano i po południu mamy inne zajęcia: Metodę Dobrego Startu, Multismykosensorykę, Terapię Ręki, Podróże Zebrusia, Artterapię, Bajkoterapię. Uczymy się  chętnie, ale przede wszystkim wspaniale się bawimy.

https://www.youtube.com/watch?v=X_SDmakRkIQ
https://youtu.be/dSDqzqUOCoI
https://youtu.be/1Mf_E_55SBE

Pozdrawiam
_Kornelia Witkowska_

Przedszkolaki na grupie zbiorczej bawiły się przy muzyce: trochę pograły 🙂 trochę potańczyły 🙂

Aneta Brogowska gr. 0b

Zajęcia prowadzone poza podstawą programową w Specjalnym Przedszkolu nr 9

 

Plastyka w przedszkolu – zajęcia plastyczne prowadzone przez  Małgorzatę Suchocką (poniedziałek godz. 8.00-8.30)

Terapia ręki – ćwiczenia usprawniające motorykę małą, prowadzone przez Kornelię Witkowską (wtorek godz. 15.00-15.30)

Metoda Dobrego Startu – zajęcia przygotowujące dzieci do czytania i pisania prowadzone przez Agnieszkę Biegasik (wtorek 14.30-15.00)

Smykomultisensoryka – zajęcia angażujące wszystkie zmysły, prowadzone przez Katarzynę Bednarko (środa 14.30-15.00)

Dance w przedszkolu – zabawy muzyczno-taneczne prowadzone przez Anetę Brogowską (czwartek 15.00-15.30)

Bajkoterapia – zajęcia czytelnicze, rozwijające wyobraźnię dziecka prowadzone przez Monikę Szpakowską (piątek 14.30-15.00)

     Sensoplastyka – zajęcia prowadzone przez Joannę Anusiewicz- Cyran (piątek           8.00-8.30) 

Deklaracja obecności dziecka w Przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu w roku szkolnym 2019/2020

Deklaracje można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@sosw1.suwalki.eu

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA PRZY SOSW NR 1 W SUWAŁKACH.

 Przedszkole nr 9  przy SOSW nr 1 powstało z myślą o dzieciach
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz
z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, która bierze udział w tworzeniu i realizowaniu dla każdego dziecka Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Przedszkole korzysta z pomieszczeń odpowiednio przystosowanych i wyposażonych do potrzeb dzieci. Zapewniamy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 3 do 8 dzieci. W przedszkolu realizowana jest bezpłatna podstawa programowa w wymiarze 5 godzin dziennie poniedziałku do piątku. Przewidziane są również zajęcia dodatkowe w godzinach porannych i popołudniowych, zapewniamy naszym wychowankom opiekę od 7.00 do 16.00.  Rodzice ponoszą koszty posiłków oraz w przypadku dzieci, które nie posiadają Suwalskiej Karty Mieszkańca, opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń poza podstawą programową w wysokości 1,00 zł. (jeden złoty).

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W SUWAŁKACH OFERUJE:

  • AKTYWNE METODY PRACY Z DZIECKIEM: HYDROTERAPIA, KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA RĘKI, RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE, DOGOTERAPIA, LOGORYTMIKA, PROGRAM TEACCH ERICA SHOPLERA.
  • STAŁĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ.
  • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNYCH PORAD.
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ, REHABILITANTEM, NEUROLOGOPEDĄ ORAZ REWALIDATOREM.

Zapraszamy na dni otwarte przedszkola 24 kwietnia i 22 maja 2020 r.
w godzinach 10.00-13.00

Dzień Przedszkolaka 24.09.2019

Zapraszamy do zobaczenia krótkich filmików z zajęć prowadzonych podczas grup zbiorczych, poniedziałkowej Terapii Ręki oraz piątkowych zajęć AAC.

https://youtu.be/QAuFEq8EYLU

https://youtu.be/FcknymS00SU

Pozdrawiam: Kornelia Witkowska