Opłaty za posiłki w marcu 2020r.

Internat 230,20 zł.
Przedszkole żywienie 198,00zł.
Pobyt w przedszkolu 22x1zł = 22,00 zł.
Miasto 22×4,5zł = 99,00 zł.
Nauczyciele 22x8zł. = 176,00zł.

Opłatę należy wnieść podając imię, nazwisko żywionego oraz dokładnie wyliczone dni jeżeli żywieniem nie jest objęty pełny miesiąc na konto bankowe 12 1240 5211 1111 0000 4926 9879.

A. Staniszewska

Opłata za posiłki w lutym 2020.

Internat 210zł.
Przedszkole żywienie 180zł.
Pobyt w przedszkolu 20x1zł = 20 zł.
Miasto 20×4,5zł = 90 zł.
Nauczyciele 20x8zł = 160zł.

Opłatę należy wnieść podając imię, nazwisko żywionego oraz dokładnie wyliczone dni jeżeli żywieniem nie jest objęty pełny miesiąc na konto bankowe 12 1240 5211 1111 0000 4926 9879.

A. Staniszewska