Biblioteka

Kalendarz Adwentowy

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.


 1. Z biblioteki może korzystać wyłącznie zdrowy uczeń/pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie  i pracownicy szkoły.
 3. Po wejściu do pomieszczenia biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować ręce.
 4. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca .
 5. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 6. Uczniowie klas 1 – 3  przychodzą do biblioteki z wychowawcą.
 7. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek – zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz.
 8. Wszystkie materiały biblioteczne zwracane przez czytelników umieszczane są w specjalnym pojemniku i podlegają obowiązkowej kwarantannie.
 9. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece ze względu na aktywność Covid-19 wynosi:

﹡ 72 godziny (3 doby) dla powierzchni plastikowych (np. okładki książek, płyty, itp.);

﹡ 48 godzin (2 doby) dla powierzchni papierowych i tekturowych.

 1. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone (co najmniej raz w ciągu godziny).
 2. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.
 3. Do przestrzegania ww. procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz opiekunowie dzieci.

Procedury obowiązują od 1 września 2020


W tym roku obchodzimy  300-lecie nadania miastu Suwałki praw miejskich. Z tej właśnie okazji rozpoczęliśmy w bibliotece szkolnej projekt, dotyczący powstania Suwałk i znanych ludzi, którzy tu mieszkali. Na pierwszym spotkaniu oglądaliśmy stare fotografie, jak Suwałki zmieniały się przez lata, a jak wyglądają dziś.

Skip to content